יועצים עסקיים – תהליך הייעוץ העסקי ויתרונותיו

ייעוץ עסקי – התהליך והיתרונות

ייעוץ עסקי הוא תהליך, אשר במסגרתו ארגוניים עסקיים ובעלי עסקים נעזרים בשירותיהם של יועצים עסקיים המלווים אותם, בתהליכי קבלת החלטות עסקיים ושיווקיים.

מטרת העל של תהליכי ייעוץ העסקי, היא לתרום באופן נקודתי ומשמעותי להצלחת מימושן של מטרות עסקיות מוגדרות.

השאיפה האידיאלית בכל מהלך של ייעוץ וליווי עסקי, היא להצליח לספק מענה מלא ומדויק עבור המטרות העסקיות השונות, וזאת, תוך התנהלות של ייעול כלכלי מצידם של בעלי העסקים או הארגוניים העסקיים.

המרחב העסקי של פעילות ההחברה

בכל תהליך של ייעוץ עסקי, חשוב לשים דגש רב על “המרחב העסקי” בו העסק פועל. יועצים עסקיים המנוסים בתחומם, מודעים היטב לקשר ההדוק הקיים בין עסקים לבין הסביבה בה הם פועלים.

לכן, כל יועץ עסקי ידאג לניתוח מעמיק של היבטים מגוונים הקשורים ב-“מרחב העסקי”: מפת מתחרים, יתרונות וחסרונות (הן של עסקים מתחרים והן של העסק עצמו), ניתוח קהלי יעד ועוד.

ככל תהליך עבודה המתבצע לפי  שלבים, גם ייעוץ עסקי מתאפיין בהתנהלות מסודרת.

בתהליך עבודה עם יועץ עסקי קיימים שלושה שלבים מרכזיים:

 1. היכרות העסק ומרחב פעילותו: כל מהלך של ייעוץ עסקי, מחייב היכרות עם העסק ועם הסביבה אליה הוא משתייך. הבנה מעמיקה של הסביבה ושל תחום הפעילות העסקיים, מסייעת לבחון באופן יסודי את החולשות, החוזקות, האיומים וההזדמנויות הרלוונטיים לעסק ולסביבה בה הוא פועל.
 2. יצירת תכנית עסקית: בשלב זה נוצרים חזונו ויעדיו העסקיים של העסק. כפועל יוצא מכך, מתגבשת ונוצרת גם תכנית פעולה אסטרטגית שיווקית. מטרתה של תכנית הפעולה האסטרטגית השיווקית, היא להגדיר עבור העסק באופן מלא ומדויק, את הדרכים בהן הוא יבצע את פעולות השיווק עבור המוצרים או השירותים השונים אשר בכוונתו לספק.
 3. תדמית וייעוץ עסקיים: השלב הקודם, של יצירת תכנית עסקית עבור העסק, הופך אותו ליעיל ויצרני מאחר והוא פועל על פי יעדים ומטרות עסקיים מוגדרים. בשלב הנוכחי ניתן לקבוע לעסק תדמית רצויה, המותאמת ליעדיו ולמטרותיו העסקיים. לאחר יצירת התדמית העסקית הרצויה, ניתן להתחיל במיתוג העסק. אחת האפשרויות היא פנייה לבית דפוס העוסק במיתוג עסקים, שיכול לסייע בעיצוב לוגו שיווקי לבית העסק.

יתרונות ייעוץ עסקי

לשם מה בעצם, זקוקים ארגוניים עסקיים ובעלי עסקים לשירותיהם של יועצים עסקיים?

פרספקטיבה מקצועית: יועץ עסקי הוא בעל יכולת וניסיון להדריך אנשי עסקים בכל תחום. הם מסוגלים להביט מהצד על פעילות העסק, ולסייע בקביעת מהלכים שיכולים להניע שינויים חיוביים עבור העסק.

טיפול עסקי מקיף: ייעוץ עסקי מספק התייחסות כוללת להיבטים השונים והמהותיים ביותר של בעסק: הגדרת תמהיל אשראי, אופציות מימון, ניהולי משא ומתן מול בנקים וגורמי מימון חוץ בנקאיים, ניהול כוח אדם ועוד.

יכולת ניהול משברים: גם האנשים המוכשרים והאיכותיים ביותר בעולם העסקים, עלולים להיקלע למשברים פיננסיים. אחד היתרונות הבולטים בהקשר זה, הוא ניסיונם של יועצים עסקיים לטפל במקרי משבר עסקיים בסדרי גודל שונים. במקרים כאלה, ייעוץ עסקי איכותי, יימדד ביכולתו לייצר פעולת מנע נקודתית למשבר עסקי, וליזום תכנית אסטרטגית להבראה מקיפה של העסק.

על כל השקעה בעבודה עם תכלית ישנה תשואה של 300% לפחות

 

 

הגדלת מכירות כתוצאה של ייעוץ עסקי

אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור כל ארגון עסקי, הוא הניסיון להגדיל מכירות ולהישאר רווחיים לאורך זמן. יועצים עסקיים מנוסים, יגדילו להתייחס להיבטי השירות, השיווק, המכירה, ההפצה ולוגיסטיקה.

יעילותו של מערך השירות

 • כמה הוא תורם להגדלת המכירות ?
 • באיזו רמת הכשרה נמצאים העובדים במחלקות השונות בארגון ?
 • האם קיימת בו מערכת תקשורת יעילה ?
 • מה היא מידת שביעות רצונם של לקוחות מפעילותו של מערך השירות ?

בחינת תהליך השיווק

 • מה הוא בידולו של העסק ביחס למתחריו ?
 • על פי אילו ערכים הוא פועל והאם ערכים אילו משתקפים באופן דומה אצל הלקוחות ?
 • האם המיתוג של העסק הוא אפקטיבי או דווקא מהווה גורם מונע להגדלת מכירות ?

רציונל המכירה

 • ניתוח אסטרטגיית המכירה, למוצרים או שירותים מבוקשים של העסק וגם לכאלה הנמצאים בדעיכה.
 • ניתוח דפוסי התנהגות של לקוחות קיימים, ובחינת האפשרות ליישם דפוסים אלה בקרב לקוחות חדשים.
 • לניתוח פרופיל לקוחות פוטנציאליים וגיוסם.

מערך ההפצה והלוגיסטיקה

ניתוח מעמיק הבוחן את יעילותה של שרשרת האספקה כגורם מסייע להגדלת מכירות (או להיפך מכך).

ההבדלים בין ייעוץ עסקי לחברות גדולות ולחברות קטנות \ בינוניות

ייעוץ עסקי לחברות גדולות, יכלול לרוב:

 • שירות ייעוץ פיננסי: שירות אשר נועד לספק פתרונות לשיפורה של הפעילות העסקית ולהגדיל רווחיות.
 • שירות פיתוח עסקי: התמקדות במימוש הפוטנציאל העסקי ע”י גיבוש תכנית אסטרטגית, שמטרתה היא להוביל חברות למימוש חזונן העסקי.
 • שירות ייעוץ בנקאי: התמקדות בייצוג בעלי חברות מול הבנקים, בכדי לסייע בשיפור מסגרת אשראי, הוזלת ריביות ועמלות ועוד.

ייעוץ העסקי לחברות קטנות ובינוניות

תהליך הייעוץ העסקי לחברות קטנות ובינוניות, אינו שונה במהותו מן הייעוץ לחברות גדולות. יחד עם זה, הייעוץ העסקי עבור חברות אלו יכלול לרוב: סיוע בבניית היעדים העסקיים, הגדרת החזון העסקי וסיוע ביצירת תכנית פעולה שיווקית אסטרטגית ראשונית.