חייגו אלינו למספר: 074-722-58-48

ניהול מחסן בסיסי

ניהול מחסן הוא מקצוע מתקדם בעל ביקוש מתמיד זאת בשל הגידול בהיקפם של מבני אכסון ובמספר הפריטים בהם, לצד החידושים הטכנולוגיים במערכות הממוכנות הדורשות מיומנות גבוהה ומקצועית מהאחראי עליהם.

הגדרות מחסן

מחסן הוא פונקציה המספקת מקום מתאים לשמירה על טובין ומספקת מערכת אשר תשלב ביעילות את הפעילויות הנדרשות, המתקנים והאנשים.

מחסן הוא מקום המאחסן מוצרים, הכוללים חומרי גלם, חלקים, מלאי בתהליך, תוצרת גמורה בין נקודות המקור לנקודות הצריכה.

היעדים העיקריים של האחסון

 • ניצול מיטבי של הנפח.
 • שימוש יעיל באנשים ובציוד.
 • נגישות לכל פריט.
 • הזזה יעילה של פריטים.
 • הגנה מרבית על הפריטים.
 • סדר וניקיון.

במחסן מתבצעות הפעילויות הבאות

 • קבלת טובין (אינה חלק מהמחסן – אלא בסטטוס מעבר).
 • זיהוי ומיון.
 • שיגור לאחסון.
 • מיקום באיתור.
 • אחסון.
 • ליקוט.
 • צבירת הזמנות.
 • אריזה.
 • העמסה ושיגור.
 • ניהול רישומים.

ספירות מלאי מחסן

החוק מחייב ספירת מלאי מלאה לפחות אחת לשנה. הפרקטיקה המבוצעת היא אחת משתיים: ספירה מקיפה שנתית וספירה מחזורית אשר בסופו של דבר תקיף את כל הפריטים.

בדרך כלל הספירה נעשית מ”הדף אל המדף”, יש לוודא מדי פעם גם ספירה מ”המדף לדף” לצורך מניעת טעויות .

ספירה מקיפה שנתית

ספירה מקיפה שנתית נערכת בדרך כלל בסוף השנה.

ספירת המלאי השנתית נעשית תוך הפסקת הפעילות הלוגיסטית על מנת למנוע טעויות.

ספירה מחזורית

ספירת מלאי מחזורית בסופו של דבר תקיף את כל הפריטים. הספירה המחזורית נעשית תוך כדי הפעילות הלוגיסטית (חוץ מהאזור הנספר עצמו).

השיטות לספירה מחזורית מבוססות על חלוקת ה ABC של הפריטים (עדיפות לספירה).

ניהול FIFO ותפוגה

ה- FIFO מנוהל גם ע”י המערכת הממוחשבת, אך רצוי גם לנהל את הפריטים בצורה פיזית.

יש לסדר מחדש את הפריטים על המדף כך שהישנים יותר יהיו נגישים יותר, בשיטה זו מתגלים הפריטים פגי התוקף גם אם אינם מסומנים כך ע”י המחשב.

מדי חודש יש לבצע בדיקה בעזרת המחשב האם הפריטים פגי תוקף אכן כאלו, להוציאם מהאחסון להחלטת הנוגעים בדבר.

ניהול החזרות

מדובר בעיקר בהחזרות לצורך תיקון/שיפוץ הן מתוקף אחריות והן מתוקף חוזה שירות. על המחסן לוודא שאכן יש הרשאה להחזרה.

כמו כן על המחסן לוודא שלמות (בדרך כלל משימה קשה) ותאימות של מספרים סידוריים.

סוגי אחסון/מחסנים

 • סחורה רגילה במשטחים.
 • תפזורת.
 • מצונן/קר/קפוא.
 • מחסן מעבר – Cross Dock.
 • מחסן לשירותים לוגיסטיים – לרוב בשל חוסר במקום אחסון ו/או החלטות ניהוליות פנים ארגוניות.

מאפייני אחסון

 • דמיון – שייכים לאותה משפחה, מוצר, סוג לקוח.
 • נפוצות – Slow, Medium and Fast Movers.
 • גודל – של המוצר או של הכמות המאוחסנת.

מאפייני המוצר

 • חומרים מסוכנים.
 • פריטים יקרים.
 • פריטים מתכלים.
 • פריטים רגישים.

מאמרים נוספים