Family business

לפעמים קשה לתפוס, ולפעמים לשחרר

בעסקים משפחתיים הדינמיקה המשפחתית והעסק הם שני חצאים של השלם.

בגישתנו, האיזון ביניהם הוא קריטי למינוף הערך של החברה. התפיסה ההוליסטית שלנו, מאפשרת מבנה ארגוני בטוח ותהליך הרמוני, להפחתת קונפליקטים ומחסומים, לשיפור ביצועי העסק.

התכנסות לכיוון מוגדר מצד כל המעורבים יעניק יתרון לעסק משפחתי על פני עסקים אחרים.

המטרות יכולות להיות שונות ומגוונות. ישנם בעלים המעוניינים בשקט תעשייתי, יש בהמשכיות ויש הרוצים לפתח מנועי צמיחה חדשים.

אנו עובדים עם המשפחה להתאחד תחת חזון ברור לעתיד משותף.

מעבר בין דורי

פחות מ30% מהעסקים המשפחתיים מצליחים לראות את ילדיהם ממשיכים את דרכם. כשעובדים עם בעלי עסקים משפחתיים, אנו מכוונים אותם בצליחת המעבר הבין דורי, תוך התחשבות בכל תרחיש. אנו בונים את התוכנית שתאחד את כל המשפחה למטרה אחת משותפת.

הרבה נוטים להסתכל על המעבר הבן דורי, כאל נקודה בזמן. אנו מאמינים שזהו תהליך מתמשך, שבמידה וינוהל מקצועית, הוא יהווה חתיכה קריטית בפאזל של חזון החברה.

בתכנון המשכיות העסק, מסתכלים על חברי המשפחה והעסק כמכלול אחד.

יחד אנו בונים את אבני הדרך למעבר החלק ביותר של מנהיגות, בעלות והנכסים המשפחתיים.

כך, חברי המשפחה, ההנהלה ומחזיקי המניות יוכלו להרגיש מלאי בטחון בתוכנית וביסודות החזקים שנבנו לדור ההמשך וזה שאחריו.

More services