Improving Performance

לפעמים "יותר" זה פשוט לא מספיק!

תכלית מתמחה “בפסיכולוגיה של עסק”, כדי להבין בצורה נכונה יותר כיצד ניתן לשפר אותו מהיסודות ולא רק את פני השטח. יש האומרים שרק גישה זו, יכולה להשיג שיפור אופטימלי.

שיפור אופטימלי, מתחיל ביצירת הנרטיב העסקי שיהדהד להנהלה הבכירה, לעובדים, ללקוחות וכמובן לשוק בו החברה פועלת.

כדי להגיע למטרה זו, עלינו ללמוד את יחידות השלד בחברה. וכן, לאפיין את השוק והלקוחות הקיימים.

מטרתנו לשאוף לשיפור ביצועים אופטימלי והובלת התחום בו אנו פועלים. נוכחנו לדעת, שתהליך זה מוביל אותנו לטירגוט הלקוחות האופטימלים לעסק, ובניית קהילת צרכנים.

תפעול ולוגיסטיקה

כדי לשפר תפעול ולוגיסטיקה עלינו לאפיין וליעל את שרשרת האספקה של העסק.

כדי לעשות זאת, נחדד את תהליכי העבודה, נבנה מודלים משופרים של החוליות בשרשרת וחשוב מכך, נבנה להם את היעדים הריאליים והנכונים שנוכל לעמוד בהם.

נלווה את מנהל המערך ועובדיו ליישום מלא של כל השינויים עד להשגת התוצאות הרצויות.

מערך זה בחברה הינו משאב יקר אשר מהווה אחוז משמעותי מסך הוצאות החברה, כך שייעולו מוביל לחסכון בהוצאות, אשר מתבטא ישירות בהגדלת שורת הרווח.

ייצור

כדי לשפר את מערך הייצור, נלמד את תהליך העבודה, נאתר צווארי בקבוק, בין אם אנושיים ובין אם טכנולוגיים ונבנה יחד עם ההנהלה פתרונות מהירים לייעול משמעותי של תפוקות המערך.

השילוב בין שיפור הניהול, תהליכי העבודה והטמעת חדשנות טכנולוגית, הינם המפתחות להצלחת התהליך, אשר בסופו ניתן לראות שיפור של מעל 50% בתפוקות.

מכירות

כדי לשפר את מערך המכירות, נבחן את מידת התאמת שיטות הניהול והעבודה הקיימות לעידן הנוכחי אשר מערב טכנולוגיה וכלי שיווק מתקדמים, הרבה יותר מבעבר.

מערך המכירות משמש כשר החוץ של החברה כלפי השוק והמתחרים ולכן נהדק היטב את הקשר בין אסטרטגיית ההנהלה לפעילות בשטח.

הידוק הקשר נעשה באמצעות המשולש: שיווק – טכנולוגיה – מכירות.

ניהול נכון של יחידות אלו מהווה מפתח להצלחת החברה.

More services