Strategic advice

שוברים את המוסכמות!

חברת תכלית ידועה ביכולת שלה להעניק ערך מוסף בתכנון אסטרטגי של חברות במגזר העסקי והציבורי.

לעתים הנהלת החברה הבכירה מעוניינת לקבל החלטות לגבי עתיד החברה.

בנקודה זו, יש חשיבות רבה לנקודת מבט חיצונית לחברה אותה אנו מספקים תוך התחשבות במגמות השוק המשתנה וכמובן במתחרים.

החלטות אסטרטגיות מתקבלות כאשר מנתחים את כלל הפרמטרים הרלוונטיים, במובן הרחב שלהם.

אנו מאפשרים מצד אחד ניתוח תחת עדשת מעוף הציפור ומצד שני תחת עדשת המיקרוסקופ של מאפייני צוואר הבקבוק שעשוי לעכב את האימפלמנטציה של התוכנית האסטרטגית.

למעשה, כאשר אנו בוחנים כל זווית אפשרית לקידום אסטרטגי, ההנהלה יכולה להמשיך בעבודתה היומיומית, ללא עיכוב מיותר. אנו מעניקים פרספקטיבה חדשה לחברה ותיקה.

More services